پروژه های اداری

 • شرکت همایش فرازان
 • آزمایشگاه دی
 • شرکت توزیع نیروی برق مشهد
 • بیمارستان تخصصی تهران
 • بیمارستان تبریز
 • بیمارستان فیروزآبادی
 • شهرک سینمایی غزالی
 • شرکت بین المللی کنترنیک
 • فرودگاه بین المللی خارک
 • موسسه توانبخشی اخوان
 • بانک خاورمیانه
 • دانشگاه علوم انسانی چمران
 • شرکت بهستان دارو
 • شرکت الرمس
 • شرکت NEFF
 • شرکت پارس آنلاین سایت پردیس
 • مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 • ساختمان نمایندگی ملل متحد در ایران
 • شرکت ساختمانی آسانبر کاران عرشیان
 • مرکز جراحی نوید دیدگان
 • پژوهشکده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • انبار نفت مشهد
 • آب و فاضلاب مشهد
 • اداره کل دامپزشکی استان خراسان
 • بیمارستان امام حسین
 • بیمارستان امام خمینی
 • شرکت آزادراه ساوه-سلفچگان
 • شرکت نوباخ شرق
 • شرکت جهان پلیمر
 • مرکز برق بوعلی
 • موسسه مالی طریق القدس