قابلیت تشخیص نفوذ Intrusion Detection در دوربین مداربسته

در مکان های مختلف همواره نقاطی وجود دارند که از حساسیت بیشتری برخورداراند و باید رفت و آمد افراد به