دستگاه UPS در دوربین مداربسته چیست؟

تصاویر مداربسته از اهمیت زیادی برخورداراند و چنانچه عاملی منجر به از دست رفتن تصاویر شوند در صورت وقوع حادثه یا خرابکاری و دستکاری سیستم امکان پیگیری وجود نخواهد داشت. تجهیزات مختلفی برای افزایش کارایی یک سیستم مداربسته وجود دارند. یکی از این تجهیزات که در نصب دوربین مداربسته [...]