آیا دوربین مداربسته صدا ضبط می کند ؟

2021-01-13T13:18:01-01:00

دوربین های مداربسته هر بار دنیای جدیدی را پیش روی ما باز می کنند. در مقابل قابلیت های جدید و پیشرفته دوربین مداربسته، ضبط صدا از ابتدایی ترین آنها است. نوع دوربین های مداربسته براساس نوع نیاز انتخاب و نصب می شوند. ممکن است فردی دوربین مداربسته نصب کند