استاندارد IP چیست؟

استاندارد IP یک استاندارد جهانی است که مقاومت دستگاه را در مقابل نفوذ آب، مایعات، ذرات گرد و غبار