استاندارد IP و IK در دوربین مداربسته به چه معناست؟

از استانداردهای بین المللی در دوربین مداربسته استاندارد IP و IK است. در واقع دوربین های مداربسته از لحاظ مقاومت در ساختار فیزیکی شان بر طبق این دو استاندارد ساخته می شوند. این استانداردها دارای درجه بندی هستند. که با یکسری اعداد نوشته شده در کنار حروف IP و