آیا دوربین مداربسته هک می شود؟

یکی از دغدغه های کاربران دوربین مداربسته این است که آیا سیستم مداربسته شان قابل هک کردن است یا خیر؟ و اینکه آیا راهی وجود دارد که بتوان از هک شدن سیستم مداربسته جلوگیری کرد؟ در دنیای مجازی نیز امکان سرقت و دست درازی به اطلاعات محرمانه وجود دارد