مراحل نصب دوربین مداربسته

با توجه به گسترش جایگاه دوربین و سیستم های مداربسته در جوامع، نیاز به راهنما و مطالب آموزشی در ارتباط با آن نیز بیشتر احساس می شود. گروه های مختلف با اهداف گوناگون نظارتی و امنیتی به دنبال تهیه و نصب دوربین مداربسته هستند. در نگارش این مقاله سعی