راهنمای انتخاب دستگاه NVR

در هنگام تصمیم برای خرید دوربین مداربسته تحت شبکه، قبل از هر چیزی باید اطلاعات لازم در مورد تجهیزات مورد نیاز آن را به دست آورد. یکی از این تجهیزات دستگاه NVR است. در هنگام انتخاب دستگاه NVR نکاتی وجود دارند که می بایست در نظر گرفته شوند، زیرا