فناوری تشخیص دستکاری (Tamper detection) چیست؟

اولین سوالی که به آن پاسخ می دهیم فناوری تشخیص دستکاری چیست؟ است. در دوربین های تحت شبکه قابلیتی