فناوری تشخیص دستکاری (Tamper detection) چیست؟

2021-01-09T05:40:40-01:00

اولین سوالی که به آن پاسخ می دهیم فناوری تشخیص دستکاری چیست؟ است. در دوربین های تحت شبکه قابلیتی به اسم Tamper detection یا تشخیص دستکاری (خرابکاری) وجود دارد. فناوری تشخیص دستکاری قابلیتی از سیستم تجزیه تحلیل VCA است. این قابلیت زمانی که سیستم امنیتی شما توسط افرادی دستکاری