آیا دوربین مداربسته صدا ضبط می کند ؟

دوربین های مداربسته هر بار دنیای جدیدی را پیش روی ما باز می کنند. در مقابل قابلیت های جدید