VCR در دوربین مداربسته چیست؟

دستگاه ضبط در سیستم های مداربسته از اجزای اصلی آن است و از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه دستگاه ضبط دوربین مداربسته پیشرفت بسیاری کرده اند و دارای تکنولوژی به مراتب پیچیده تری نسبت به گذشته هستند. اما باید بدانید که این دستگاه ها در گذشته به این شکل نبوده