نصب دوربین مداربسته در ادارات و سازمان ها

نصب دوربین مداربسته در واحدهای اداری با هدف نظارتی به خصوص در ایام کرونا بسیار کاربردی و از ابزارهای ملزوم هر شرکتی به شمار می رود. بنابراین هدف از نصب دوربین مداربسته در محیط اداری نظارت کارکنان و حفاظت از اطلاعات محرمانه می باشد: