چرا دوربین مداربسته ضبط نمی کند

شما نیز ممکن است بعد از نصب دوربین مداربسته با چالش های مختلفی روبرو شوید. یکی از مسائل مربوط