دوربین مداربسته پلاک خوان

یکی از قابلیت های بسیار پیشرفته در دوربین مداربسته قابلیت تشخیص پلاک خودروهاست. این نوع از دوربین ها دارای