رک دوربین مداربسته چیست؟

در هنگام نصب دوربین مدار بسته به غیر از تجهیزات اصلی شامل دوربین، دستگاه ضبط و ... از ادوات دیگری نیز