حذف بخشی از تصاویر دوربین مداربسته

چگونه بخشی از فیلم دوربین مداربسته را حذف کنم. آیا راهکاری وجود دارد؟ سریع ترین راه حذف چیست؟