استاندارد IP و IK در دوربین مداربسته به چه معناست؟

از استانداردهای بین المللی در دوربین مداربسته استاندارد IP و IK است. در واقع دوربین های مداربسته از لحاظ