VCR در دوربین مداربسته چیست؟

دستگاه ضبط در سیستم های مداربسته از اجزای اصلی آن است و از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه دستگاه ضبط