ترفندهای از کار انداختن دوربین مداربسته

اغلب دوربین مداربسته با کاربری امنیتی نصب می شوند. به این ترتیب افرادی هستند که با ایجاد اختلال در کار دوربین، اجازه ندهند دوربین مداربسته در امر رسیدن به هدف اصلیش موفق ظاهر شود. حال این سوال پیش می آید که چه باید کرد؟ پیشنهاد ما این است که