نصب دوربین مداربسته در ادارات و سازمان ها

نصب دوربین مداربسته در واحدهای اداری با هدف نظارتی به خصوص در ایام کرونا بسیار کاربردی و از ابزارهای