نصب دوربین مداربسته در واحدهای تجاری

نصب دوربین مداربسته در واحدهای تجاری با اهداف مختلفی صورت می گیرد. معمولا هدف از نصب دوربین نظارت و امنیت است اما گاهی نیازهای تخصصی مانند اجازه و کنترل ورود و خروج افراد و کالا، بخش مالی و انبار داری نیز لازم است  که مجهز به دوربین مداربسته ‌شوند.