پردازش تصویر (VCA) در دوربین مداربسته

دوربین های مداربسته جدید به غیر از ثبت و ضبط تصاویر دارای امکانات دیگری نیز هستند. دوربین ها می توانند