انواع کابل تصویر در دوربین مداربسته

در نصب دوربین مداربسته انواع مختلفی از کابل مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد اصلی این کابل ها انتقال