فشرده سازی H.264 در دوربین مداربسته چیست؟

انتقال و ذخیره سازی تصاویر یکی از مسائل بسیار مهم در یک سیستم مداربسته است. تصاویر مداربسته یا به