دوربین مداربسته چیست ؟ راهنمای انتخاب و اهداف استفاده از آن

از متداولترین ابزارهایی که در بسیاری از مکانها دیده می شود دوربین مداربسته است. حال دوربین مداربسته چیست ؟