دوربین مداربسته به انگلیسی

عبارات مختلفی برای دوربین مداربسته در زبان انگلیسی یا زبان های دیگر وجود دارند که در اینجا به رایج