ضبط صدا در دوربین های مدار بسته

امکان اتصال میکروفن و ضبط صدا در همه دوربین های مداربسته وجود دارد، اما میکروفن از اجزای ضروری سیستم مداربسته نیست و بنابراین هنگام خرید دوربین مدار بسته باید با  توجه به شرایط و موقعیت مکانی اگر احتیاج به دریافت صدا باشد، آن را تهیه کنید. برای محیط های [...]