CCD در دوربین مداربسته چیست؟

دوربین مداربسته از اجزای متفاوتی تشکیل شده است. یکی از مهم ترین اجزای آن که هنگام خرید دوربین مداربسته باید