قابلیت دید در شب Exir در دوربین مداربسته چیست؟

قابلیت دید در شب یکی از متداول ترین و کاربردی ترین ویژگی های است که هنگام فروش دوربین مداربسته