فشرده سازی H.264 در دوربین مداربسته چیست؟

انتقال و ذخیره سازی تصاویر یکی از مسائل بسیار مهم در یک سیستم مداربسته است. تصاویر مداربسته یا به طور کلی دیتای تولید شده در ابتدا دارای حجم بسیار بالایی هستند. چنانچه این دیتا به صورت خام منتقل و یا ذخیره شوند فضای زیادی را اشغال کرده و هزینه