عبور از خط (line crossing) دوربین مداربسته چیست

حرکت به سمت آینده، پیشرفت در تکنولوژی را الزامی می کند. نیاز انسان به سیستم های امنیتی هر بار