وظیفه سرور در سیستم مداربسته چیست؟

در مطالب قبلی اشاره کوتاهی به نقش سرور در سیستم مداربسته داشتیم. سرور ها می توانند در یک سیستم مداربسته