CCD در دوربین مداربسته چیست؟

دوربین مداربسته از اجزای متفاوتی تشکیل شده است. یکی از مهم ترین اجزای آن که هنگام خرید دوربین مداربسته باید توجه کرد؛ چیپ یا حسگر تصویر آن است. چیپ های تصویر در دوربین مداربسته در مارک ها و انواع مختلفی ساخته می شوند. یکی از چیپ های تصویر رایج مورد