تفاوت DVR با NVR چیست کدام بهتر است؟

در سیستم های مداربسته دریافت تصاویر، پردازش و ذخیره آنها از موضوعات مهمی هستند که مخاطبان این حوزه مشتاقانه آنها را دنبال می کنند. در این میان افرادی قصد خرید و یا تغییر در سیستم مداربسته خود دارند. سوال مشترک این دو گروه تفاوت DVR با NVR چیست و