ضبط صدا در دوربین های مدار بسته

امکان اتصال میکروفن و ضبط صدا در همه دوربین های مداربسته وجود دارد، اما میکروفن از اجزای ضروری سیستم