FPS در دوربین مداربسته چیست؟

یکی از مباحث مهم فریم ریت یا FPS در دوربین مداربسته است. FPS فاکتوری است که بیشتر با کیفیت