• کیفیت دوربین پلاک خوان

کیفیت دوربین پلاک خوان

یکی از کاربردهای دوربین پلاک خوان، پارکینگ ها هستند. پارکینگ‌ها الزامات خاصی را برای فناوری نظارت تصویری ایجاد می‌کنند. سقف‌های کوتاه و شرایط نوری ضعیف که به طور گسترده‌ وجود دارد. همچنین شرایطی که در آن نواحی از […]

برگشت به بالا