در سیستم شبکه دستگاه ضبط تصاویر را NVR می نامند. Network Video Recorder یا به اختصار NVR را می توان یک کامپیوتر کوچک در نظر گرفت که می تواند تمامی وظایف DVR را انجام دهد. بعضی از دستگاه های ضبط NVR از نوع POE باشند. در صورت POE بودن دستگاه می توان برق دوربین ها را از طریق NVR تامین نمود. به طور کلی دستگاه NVR در سیستم شبکه شامل موارد زیر است:

ذخیره تصاویر دوربین های مداربسته متصل به آن

امکان دسترسی و مشاهده تصاویر

امکان تنظیم منو و تغییر نحوه ضبط تصاویر

برق رسانی به دوربین ها (در صورتی که NVR و دوربین ها از نوع POE باشند)

پشتیبانی از سیستم پردازش تصویر

دستگاه های NVR را می توان در دسته بندی های مختلفی جای داد، اما مهترین ویژگی آنها تعداد کانال و پهنای باند ورودی آنها است. دستگاه های NVR را می توان بر اساس تعداد کانال های به صورت زیر دسته بندی نمود:

دستگاه NVR 32 کان

 قابلیت پشتیبانی از 32 دوربین شبکه

 

دستگاه NVR 16 کانال:

 قابلیت پشتیبانی از 16 دوربین شبکه

دستگاه NVR 8 کانال: 

قابلیت پشتیبانی از 8 دوربین شبکه

دستگاه NVR 4 کانال:

قابلیت پشتیبانی از 4 دوربین شبکه

مبحث پهنای باند در دستگاه NVR یا به صورت کلی در سیستم مداربسته تحت شبکه از اهمیت زیادی برخوردار است. دستگاه NVR دارای مقدار پهنای باند ورودی مشخصی است که تعیین می کند دستگاه تا  چه حجمی از اطلاعات را می تواند پردازش کند. این ویژگی به ویژه زمانی اهمیت پیدا می یابد که بخواهید از دوربین های مداربسته با رزولوشن بالا استفاده کنید. در این صورت ابتدا باید حجم ترافیک شبکه را محاسبه کرده و سپس دستگاه NVR مناسب را متناسب با حجم پهنای باند مصرفی توسط دوربین ها انتخاب کنید.